Školka pro děti od 2 let.

 
Každé dítě vnímáme jako talentované,
vytváříme ty nejlepší podmínky k jeho rozvoji.
 

Základ školky představuje pestrou škálu aktivit, které směřují k dobré fyzické kondici, zdravému sebevědomí, k rozvíjení rozumových, pohybových, výtvarných a hudebních schopností dítěte. Vše vychází z přirozeného vývoje dítěte úměrně jeho věku. Aktivity probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. 

 
 
 

   

     

Zřizovatelem školky je Filiánek, z.s. - samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu, jehož posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, kterým je zejména: