Školka pro děti od 2 let.

 
Každé dítě vnímáme jako talentované,
vytváříme ty nejlepší podmínky k jeho rozvoji.
 
Základ školky představuje pestrou škálu aktivit, které směřují k dobré fyzické kondici, zdravému sebevědomí, k osvojení dobrých pohybových návyků jako je správné držení těla, přispívají k rozvoji koordinačně-pohybových schopností (rytmiky, motoriky), rozvíjí vnímání hudby a rytmu. Vše vychází z přirozeného vývoje dítěte úměrně jeho věku. 
 
 
 

   

     

Zřizovatelem školky je Filiánek, z.s. - samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu, jehož posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, kterým je zejména: