Základ dětské skupiny představuje pestrou škálu aktivit, které směřují k dobré fyzické kondici, zdravému sebevědomí, k rozvíjení rozumových, pohybových, výtvarných a hudebních schopností dítěte. Vše vychází z přirozeného vývoje dítěte úměrně jeho věku. Aktivity probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. 

 

Proč nám svěřit svoje dítě?

 
 
 

Kde nás najdete?

Informace o volných místech na tel. 724 211 264 nebo na  skolka@filianek.cz.