Informace o dítěti
Termín nástupu dítěte:
Dny ve školce:
Jméno a přijmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Informace o dítěti:
Kontaktní informace
Jméno a přijmení matky:
Telefon matky:
Jméno a přijmení otce:
Telefon otce:
Adresa:
Email:
Školné:
Ostatní
Vzkaz:
Zákonný zástupce, který dítě prihlasuje, se zavazuje, že:
  • bude respektovat Školní řád a Provozní řád školky Filiánek, z.s. v Brně, Antoníská ul. 18.
  • souhlasí s uveřejňováním fotodokumentace z akcí školky na webových stránkách a propagačních materiálech školy a Filiánek, z.s.
  • souhlasí s aktuálním ceníkem, se kterým byl dopředu seznámen
  • souhlasí s převozem dítěte na aktivity mimo MŠ - plavecký bazén, sauna, solná jeskyně, popř. na ošetření při úrazu