Jak vypadá režim dne v naší mateřské škole?

  • 7:30 - 8:45              příchod dětí do školky, spontánní hry a aktivity, řízené činnosti
  • 8:45 - 9:30              hlavní výchovná činnost
  • 9:30 - 10:00            hygiena, dopolední svačina
  • 10.00 - 11:30          hygiena, pobyt dětí venku
  • 11:30 - 12:30          hygiena, oběd, odchod dětí s doplolední docházkou
  • 12:30 - 14:30          hygiena, polední klid – klidové činnosti nebo spánek
  • 14:30 - 15:00          hygiena, odpolední svačina
  • 15:00 - 17:00          výchovná činnost, volné hry dětí, pobyt venku, odchod dětí
 
Děti si pravidelně umývají ruce nejen před a po jídle,  jsou vedeny k dodržování základní hygieny během celého dne. Doba vyzvedávání dětí po obědě je optimální od 12.15 hod. do 12.45 hod., odpolední vyzvedávání je optimální po 15.30 hod.
 
 

Programy a akce
 Máte nějaké dotazy, nebo vám něco nebylo jasné?

Kontaktujte nás na tel. 724 211 264 nebo na skolka@filianek.cz. Veškeré kontaktní informace také naleznete v sekci kontakt.