• 7:30 - 8:30               příchod dětí do školky, spontánní hry a aktivity, řízené činnosti
 • 8:35 - 8:40              úklid hraček
 • 8:40 - 8:55              ranní kruh
 • 8:55 - 9:10              hygiena, dopolední svačina
 • 9:10 - 10:00            denní program
 • 10.00 - 11:45          pobyt venku
 • 11:45 - 12:30          hygiena, oběd, odchod některých dětí domů
 • 12:30 - 14:30          polední klid – relaxace, klidové činnosti nebo spánek
 • 14:30 - 14:45          hygiena, odpolední svačina
 • 14:45 - 16:45          výchovná činnost, volné hry dětí, pobyt venku
 • 15:30 - 16:45          odchod dětí domů
 • 17:00                       zamykáme školku
 
Děti si pravidelně umývají ruce nejen před a po jídle,  jsou vedeny k dodržování základní hygieny během celého dne.