• 7:30 - 8:45              příchod dětí do školky, spontánní hry a aktivity, řízené činnosti
  • 8:45 - 9:15              hygiena, dopolední svačina
  • 9:15 - 10:00            hlavní výchovná činnost
  • 10.00 - 11:30          hygiena, pobyt dětí venku
  • 11:30 - 12:30          hygiena, oběd
  • 12:00 - 13:00          odchod dětí s doplolední docházkou
  • 12:30 - 14:30          hygiena, polední klid – klidové činnosti nebo spánek
  • 14:30 - 15:00          hygiena, odpolední svačina
  • 15:00 - 17:00          výchovná činnost, volné hry dětí, pobyt venku
  • 15:30 - 17:00          odchod dětí domů
 
Děti si pravidelně umývají ruce nejen před a po jídle,  jsou vedeny k dodržování základní hygieny během celého dne.