Schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu 4.pololetí 3. etapy  |  25.06.2022

 

Dne 23.6. 2022 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu za období 1.11.2021 do 30.4.2022 a celkové vyúčtování projektu. Tímto byla ukončena 3. etapa projektu Školky Filiánek – dětská skupina. Celkový počet podpořených osob v rámci projektu bylo 45.

Projekt ESF byl ukončen. Dětská skupina Filiánek nyní pokračuje s podporou MPSV.

 

 

ESF - Školka Filiánek - dětská skupina |  04.04.2022

Projekt je finančne podpořen EU.

 

 

 

Schválení ZoR projektu 3.pololetí 3.etapy |  14.01.2022

Dne 13.1.2022 byla schválena zpráva o realizaci za období 1.5.2021 do 31.10.2021 a spolu s ní předložená žádost o platbu.

 

Schválení ZoR projektu 2.pololetí 3.etapy |  28.05.2021

Dne 25.5.2021 byla schválena zpráva o realizaci za období 1.11.2020 do 30.4.2021 a spolu s ní předložená žádost o platbu.

 

Schválení ZoR projektu 1.pololetí 3.etapy |  22.02.2021

Dne 19.1.2021 byla schválena zpráva o realizaci za období 1.5.2020 do 31.10.2020 a spolu s ní předložená žádost o platbu.

 

Schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu 4.pololetí 2. etapy  |  24.06.2020

Dne 19.6. 2020 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu za období 31.10.2019 do 30.4.2020 a celkové vyúčtování projektu. Tímto byla ukončena 2. etapa projektu Školky Filiánek – dětská skupina. Celkový počet podpořených osob v rámci projektu bylo 56.

Školka pokračuje v režimu dětské skupiny 3. etapou projektu.

 

Schválení ZoR projektu 3.pololetí 2.etapy  |  30.11.2019

Dne 27.11.2019 byla schválena zpráva o realizaci projektu za období 1.5.2019 do 30.10.2019 a spolu s ní předložená žádost o platbu.

 

Schválení ZoR projektu 2.pololetí 2.etapy  |  16.06.2019

Dne 10.6.2019 byla schválena další zpráva o realizaci projektu za období 1.11.2018 do 30.4.2019 a spolu s ní předložená žádost o platbu.

 

Schválení ZoR projektu 1.pololetí 2.etapy |  29.11.2018

Dne 26.11.2018 byla schválena zpráva o realizaci projektu za období 1.5.2018 do 31.10.2018 a spolu s ní předložená žádost o platbu. 

 

Schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu 4.pololetí 1.etapy  |  06.08.2018

Dne 1.8.2018 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu za období 1.11.2017 do 30.4.2018 a celkové vyúčtování projektu. Tímto byla ukončena 1. etapa projektu Školky Filiánek - dětské skupiny. Celkový počet podpořených osob v rámci projektu bylo 47.

Školka pokračuje v režimu dětské skupiny 2. etapou projektu.

 

Schválení ZoR projektu 3.pololetí 1.etapy  |  12.02.2018

Dne 7.2.2018 byla schválena zpráva o realizaci za období 1.5.2017 do 31.10.2017 a spolu s ní předložená žádost o platbu.

 

Schválení ZoR projektu 2.pololetí 1.etapy  |  12.08.2017

Dne 3.8.2017 byla schválena zpráva o realizaci za období 1.11.2016 do 30.4.2017 a spolu s ní předložená žádost o platbu.

 

Schválení ZoR projektu 1.pololetí 1.etapy  |  16.03.2017

Dne 8.3.2017 byla schválena zpráva o realizaci projektu za období 1.5.2016 do 31.10.2016 a spolu s ní předložená žádost o platbu.
Aktivita Provoz zařízení péče o děti je průběžnou aktivitou a ve sledovaném období byla naplňována od data 9.5.2016, kdy proběhl zápis do Registru dětských skupin při MPSV. Dětská skupina Filiánek, z.s. má vypracovaný Výchovný a vzdělávací plán, vnitřní řád školky, vede zákonnou evidenci zapsaných dětí, eviduje na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, má vypracovaný systém dvoustranných smluv mezi rodiči zapsaných dětí a školkou Filiánek o zajištění péče o dítě, vede karty účastníků podpory - rodičů zapsaných dětí. Dokumentace je uložena ve školce a u ředitelky organizace a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z Krajské hygieny, Stavebního úřadu Brno-střed, zápisem od požárníků, dokumentací o pojištění organizace. 
Provoz školky Filiánek je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 17:00 hod. Organizační zajištění chodu školky je v kompetenci ředitelky, vedoucí učitelky a personálu ve složení - pedagogové, kvalifikované pečovatelky a chůvy.  

 

Konrola z MPSV  |  16.03.2017

Dne 13.3. 2017 proběhla v našem zařízení Školka Filiánek - dětská skupina kontrola z MPSV vykonaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V průběhu kontroly nebyly identifikovány žádné nedostatky a kontrolní zjištění.

 

Schválení zprávy o realizaci Transformace zařízení  |  30.06.2016

Dne 20.6.2016 byla schválena zpráva o realizaci za období transformace od 1.2.2016 do 30.4.2016 a spolu s ní předložená žádost o platbu.
Aktivita Transformace zařízení na dětskou skupina pro 12 dětí byla realizována. Dne 27.4.2016 byla zaslána oficiální žádost o registraci dětské skupina na MPSV. V rámci realizace této klíčové aktivity jsme provedli následující kroky - doplnění pojistné smlouvy o vyjádření, že se jedná o pojistné plnění za účelem realizace provozu školky v režimu dětské skupiny, oznámení o změně užívání stavby na Stavební úřad Městské části Brno - střed, schválení provozu krajskou hygieničkou. Vzhledem k nutnosti schvalovacího procesu na změnu užívání, kdy bylo potřeba zajistit souhlas Odboru památkové péče a dále souhlasu vlastníků se změnou užívání, došlo k časovému prodlení podání žádosti o registraci DS a registrace proběhla k datu 9.5.2016.